სიახლეები/პუბლიკაციები

საქართველოს კანონი „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“

დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონი არეგულირებს საპენსიო ფონდში შენატანების აღრიცხვისა და ანგარიშგების წესს. ვის ეხება კანონი ? დამსაქმებლებს; საქართველოს მოქალაქეებს, გარდა არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისა; საქართველოში მუდმივად

სრულად ნახვა »